Kullanılan Yerler
*Araçlar,Deniz Araçları
*Fabrikalar, Depolar
*Bilgisayar içi
*Sistem odaları (SERVER)
*Elektrik Trafo ve Panoları
*Kablo kanalları
*Jeneratör odaları
*Akıllı binalar
*İş Yerleri
*Alışveriş Merkezleri
*Hastane,Okul ve Yurtlar
*,Laboratuarlar
*Yaşlı bakım evleri
*Makine daireleri
*Jeneratör ve iş makinaları
*Yükseltilmiş döşemeler
*Telekomünikasyon kabinleri
*Tüm Elektrikli ve Elektronik ortamlar

Image Title
Image Title
Image Title

USAGE AREAS
*Electrical and Energy Rooms
*Control Rooms
*Telecommunication Sector
*Base Stations
*Heavy & Lig
*Engine Rooms
*Transformer Centers
*Wind Tribunes
*Warehouses & Archives
*Petrochemistry Oil & Gas
*Marine Sector
*Construction
*Processing
*Mines
*Railways and others